Contact met het onderzoeksteam

Vragenlijst opvragen

Wilt u graag meedoen aan dit onderzoek, maar bent u de papieren vragenlijst of inlog gegevens voor GLOBE 2021 kwijt? Dan sturen we dit heel graag opnieuw naar u op. Als u in dit formulier uw gegevens invult, sturen wij u uw inlog gegevens voor de online vragenlijst. Als u de vragenlijst liever op papier wilt ontvangen, vermeld dan ook uw adres bij het bericht.

Toegang tot data

Onze grote dataset, inclusief veel variabelen met meerdere metingen over de loop van de tijd, is tot nu toe grotendeels gebruikt voor studies gericht op het verklaren van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Er zijn echter goede voorbeelden van studies die onze gegevens voor andere doeleinden gebruiken. Met het stijgen van de leeftijd van de GLOBE studiepopulatie komen er kansen voor sociaalepidemiologisch onderzoek naar gezond ouder worden.

Onderzoekers worden van harte uitgenodigd om onderzoek voor te stellen op basis van de gegevens die in het onderzoek zijn verzameld. Dergelijke verzoeken kunnen worden doorgestuurd naar de projectleider van het onderzoek (f.vanlenthe@erasmusmc.nl).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search