De GLOBE studie wordt uitgevoerd door de afdeling Volksgezondheid van het Erasmus MC in Rotterdam [www.erasmusmc.nl/public-health], in nauwe samenwerking met de GGD in de regio (GGD Brabant–Zuidoost).

HET TEAM

Professor Frank J. van Lenthe

Frank van Lenthe is de projectleider van de GLOBE studie binnen de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Zijn huidige onderzoek concentreert zich op de vraag waarom mensen in lagere sociaaleconomische groepen in vergelijking met hogere sociaaleconomische groepen vaker ongezond zijn, en hoe deze kloof in gezondheid kan worden verminderd door het bevorderen van gezondheidsgedrag in lagere sociaaleconomische groepen. Frank van Lenthe is ook verbonden als hoogleraar ‘Ruimtelijke diversiteit en ongelijkheid in stedelijke gezondheid’ aan de Universiteit van Utrecht.

Professor Johan P. Mackenbach

Johan Mackenbach is hoogleraar volksgezondheid bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Zijn onderzoeksinteressen liggen op het gebied van sociale epidemiologie, medische demografie en gezondheidsbeleid. Hij is een van de oprichters van de GLOBE studie. Hij is ook lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en ere-professor aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Dr. Mariëlle A. Beenackers

Mariëlle Beenackers is een volksgezondheidsonderzoeker en epidemioloog die werkzaam is als senior onderzoeker  bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Haar voornaamste interesses en expertise liggen in de oorzaken en oplossingen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en in de invloed van omgevingsfactoren op gezondheids- en gezondheidsgedragingen, met een specifieke interesse in fysieke activiteit.

Dr. Joost Oude Groeniger

Joost Oude Groeniger is een sociaalepidemioloog en socioloog en werkt als senior onderzoeker bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC en de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op het begrijpen en verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen met een specifieke interesse in de rol van sociaalculturele factoren en causale inferentie.

Dr. Carlijn B.M. Kamphuis

Carlijn Kamphuis werkt als universitair hoofddocent bij de afdeling Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2018 heeft zij een VIDI-subsidie gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Via een systeemmodel probeert zij te ontrafelen hoe gezondheidsverschillen ontstaan uit een samenspel van (on)gunstige omstandigheden en individuele factoren. Cruciale informatie voor dit systeemmodel wordt verkregen via interviews, longitudinale data-analyse en experimenten. Het systeemmodel berekent de potentiële impact van maatregelen ter verkleining van gezondheidsverschillen. Ze is ook betrokken bij studies die onderzoeken hoe de fysieke en sociale omgeving invloed heeft op (ongelijkheden in) gezondheidsgerelateerd gedrag en gezondheid, sociaal-culturele invloeden op gezonde en ongezonde voedingskeuzes en hoe irrationele en rationele mechanismen een rol spelen tussen omgevingsfactoren en gezondheidsgerelateerd gedrag.

PARTNERS

GGD Brabant-Zuidoost is de samenwerkende partner van het GLOBE onderzoek in de stad Eindhoven en omliggende gemeenten.

FINANCIERING

De GLOBE studie werd en wordt ondersteund door subsidies van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Ziekenfondsraad, de Nederlandse Organisatie voor Onderzoek, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Ontwikkeling (ZonMW).

GLOBE DEELNEMERS

De GLOBE studie kan niet bestaan zonder de bijdragen van alle studiedeelnemers. We zijn erg dankbaar voor hun deelname aan de studie.

CONTACT

Neem gerust contact op met het projectteam.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search