GLOBE

Een longitudinaal onderzoek naar levensomstandigheden en gezondheid

Bent u uitgenodigd voor het GLOBE onderzoek? KLIK DAN HIER VOOR DE VRAGENLIJST

De Gezondheid en Levens Omstandigheden van de Bevolking van Eindhoven en omstreken (GLOBE) studie is een longitudinale studie die is begonnen in 1991. Deze studie is opgezet om te onderzoeken wat de invloed is van levensomstandigheden op gezondheid, en hoe we sociaaleconomische gezondheidsverschillen kunnen verklaren. De GLOBE-studie is niet mogelijk zonder de bijdragen van al haar deelnemers. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar!

Recente resultaten uit de GLOBE studie

NIEUWS

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search