Het meten van gezondheidsgedrag over tijd en de bijdrage daarvan aan sociaaleconomische verschillen in sterftecijfers

 In Geen onderdeel van een categorie

Sociaaleconomische verschillen in sterftecijfers kunnen verklaard worden door een hogere prevalentie van ongezond gedrag in lagere sociaaleconomische klassen. Recente cohort studies hebben aangetoond dat de invloed van gezondheidsgedrag op sociaaleconomische verschillen in sterfte groter is als het gedrag vaker over tijd is gemeten, in plaats van op één moment.

Hoewel de grote bijdrage van gezondheidsgedrag vaak wordt verklaard door veranderingen in de sociaaleconomische gradient in gezondheidsgedrag over tijd, is het mogelijk dat andere mechanismen een grotere rol spelen. Er kunnen namelijk verschillende redenen zijn waarom er verschillen optreden tussen modellen die gedrag over tijd meten, in vergelijking met modellen die gedrag maar op één moment meten. Dit zou te maken kunnen hebben met een verandering in de samenhang tussen gezondheidsgedrag en sterfte. Ook kunnen mechanismen verschillen voor verschillende risicofactoren. Een systematisch onderzoek waarin de meest waarschijnlijke mechanismen vergeleken worden kan helpen om de oorzaken van sociaaleconomische verschillen in sterfte te verklaren.

Zie de volledige publicatie hier: http://jech.bmj.com/content/early/2016/07/11/jech-2016-207642.full

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search