De GLOBE-studie is niet mogelijk zonder de bijdragen van al haar deelnemers. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar! Dankzij uw betrokkenheid heeft de GLOBE-studie al 30 jaar onderzoek kunnen doen naar de oorzaken van gezondheidsproblemen. De resultaten van de GLOBE-studie dragen bij aan het maken van lokaal en nationaal beleid en maatregelen om de gezondheid van mensen te verbeteren en verschillen in gezondheid te verkleinen. Door uw medewerking aan het GLOBE-onderzoek draagt u bij aan het verbeteren van de gezondheid voor iedereen in Nederland.

MINDMAP: een landenvergelijkend onderzoek

Gemeenten en overheden zijn benieuwd wat de woonomgeving betekent voor, en kan bijdragen aan, de gezondheid van de bewoners. In het Europese project MINDMAP worden daarom verschillende Europese steden met elkaar vergeleken zodat goede en minder goede ervaringen kunnen worden gedeeld. De GLOBE studie doet hier ook aan mee. Wilt u meer weten over MINDMAP, dan kan dat op de website: www.mindmap-cities.eu.

Informatie over het gebruik van persoonlijke data in de MINDMAP studie

Het doel van het MINDMAP project is om meer te leren over wat de woonomgeving betekent voor, en kan bijdragen aan, de (mentale) gezondheid van haar bewoners. In het MINDMAP project worden daarom 16 steden in Europa, Canada en de Verenigde Staten met elkaar vergeleken zodat goede en minder goede ervaringen kunnen worden gedeeld. Dit wordt gedaan door gegevens uit 10 bestaande studies met elkaar te vergelijken en te linken aan kenmerken van de woonomgeving. Hieronder kunt u lezen hoe wij met de data van deze studies omgaan in het MINDMAP project en hoe uw privacy is gewaarborgd. Uiteraard houden wij ons volledig aan de Europese privacyregelgeving. Desondanks wilt u misschien niet dat wij uw data voor het MINDMAP project gebruiken. Als dit het geval is, dan vragen wij u om dit aan ons door te geven via dit formulier. Wij zullen vervolgens uw gegevens uit het MINDMAP project verwijderen.

Hoe wordt met data omgegaan?

Een geanonimiseerd databestand van de verschillende studies wordt geplaatst op een beveiligde en afgesloten server. Via een ‘remote access’ systeem kunnen geautoriseerde MINDMAP onderzoekers de data gebruiken om een vooraf goedgekeurd onderzoeksplan uit te voeren. De data op de MINDMAP server is volledig geanonimiseerd en bevat geen privacygevoelige informatie.

Wie heeft toegang tot de data?

Toegang is alleen mogelijk voor geautoriseerde MINDMAP onderzoekers. Toegang wordt telkens verleend voor één specifieke studie op basis van een vooraf goedgekeurd onderzoeksplan.

Hoe wordt uw privacy gegarandeerd?

Er zijn meerdere veiligheidsmaatregelen getroffen om uw privacy te beschermen.

  1. Alle data is geanonimiseerd; persoonlijke informatie staat nooit op de server.
  2. Data is alleen toegankelijk voor geautoriseerde MINDMAP onderzoekers.
  3. Data op de server kan alleen gebruikt worden, het kan niet van de server gedownload worden.
  4. De server en het gebruik daarvan worden beschermd met de meest actuele beschikbare veiligheidsmaatregelen (bijv. SSL certificaten, end-to-end encryptie, firewall), die ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld internetbankieren en online-winkelen.

Hoe is de data geanonimiseerd?

De data wordt volledig geanonimiseerd voordat deze op de MINDMAP server komt. Persoonlijke informatie is uitsluitend beschikbaar bij de data manager van de oorspronkelijke studie. Buurtkenmerken worden via een strikt gereguleerd protocol aan de studie gelinkt en alleen de datamanager van de oorspronkelijke studie is in staat om buurtkenmerken te linken aan de studie. Alle persoonlijke informatie wordt door de data manager verwijderd voordat deze op de server wordt gezet. MINDMAP onderzoekers hebben nooit toegang tot persoonlijke informatie en kunnen uitsluitend gebruik maken van de geanonimiseerde data op de server.

Terugtrekking uit GLOBE en/of MINDMAP

Wanneer u heeft deelgenomen aan GLOBE, maar u graag uw gegevens wilt verwijderen, dan kan dat zonder opgaaf van reden door het onderstaande formulier in te vullen. Plaats een kruisje bij de studies waar u uw data uit wilt verwijderen; GLOBE, MINDMAP, of beide. Wij zullen vervolgens uw gegevens verwijderen.

Ik wil niet langer dat mijn gegevens gebruikt worden

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search